Femtrapppor blog

header

Keyboard layout i X Windows

Att göra sin egen keyboard layout i X Windows är enkelt, bara man vet hur man gör. Allt — eller nästan allt — som man behöver veta står här.

Men det fattas en viktig sak: man måste ta bort gamla cachefiler här:
/var/lib/xkb/server-*

annars slår ändringarna inte igenom! (Man kan bli gråhårig för mindre.)

Wed, 01 January, 2014